Celkem 0 položek
0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní, dodací a platební podmínky

Dále jen smluvní podmínky

!!Před uskutečněním objednávky si prosím tyto podmínky důkladně přečtěte, smluvní vztah, který vznikne objednávkou se řídí těmito podmínkami, se kterými odesláním objednávky souhlasíte a jsou považovány za sjednané.!!

1) Dodavatel a fakturační údaje, kontaktní údaje

 

La Florista s.r.o.

V Horkách 1386/5, Praha 4
186 00 Praha 8
IČ: 27458083
DIČ: CZ 27458083 

Tel: +420 773163777
E-mail: info@laflorista.cz
Web: www.online-kvetiny.cz

(dále jen 'dodavatel')

Níže uvedené smluvní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých objednávek a uzavřených smluv mezi objednatelem a dodavatelem jejichž předmětem jsou řezané, hrnkové, umělé, suché květiny a dárkové předměty. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě uhrazení objednaného zboží objednatelem. Smlouva je splněna dodáním zboží příjemci.2) Základní ustanovení

3) Ceny

 • Zboží – květiny a doplňkový sortiment
  Ceny uváděné na těchto stránkách jsou ceny včetně DPH. Cena po uzavření smlouvy je neměnná a pro obě strany smlouvy závazná.
 • Doprava
  Cena za doručení zboží po Praze je 200,-Kč, mimo Prahu po České republice 450,-Kč včetně platné DPH za každý doručovací pokus, přičemž první dopravné bude automaticky přičteno k celkové ceně objednaného zboží v rámci objednávky provedené zákazníkem.
  Za zpáteční cestu se zbožím, pokud je pokus o doručení neúspěšný, se rovněž účtuje částka ve výši ceny dopravy, tedy 200,-Kč. Za druhý pokus o doručení účtujeme tedy dvojnásobek ceny dopravy, který musí být zákazníkem uhrazen předem.

Při nákupu nad 2000,-Kč je doprava po Praze zdarma! (týká se prvního pokusu o dopravu)

4) Objednávka

Objednávky jsou přijímány:

 • prostřednictvím internetového obchodu - vybráním položky do nákupního košíku a vyplněním objednávkového formuláře - ten je automaticky odeslán do našeho objednávkového centra a Vaše objednávka bude vyřízena
 • telefonicky
 • e-mailem na adrese dodavatele
 • písemně či osobně na adrese dodavatele
 • Objednávky mimo Prahu nutno objednat nejpozději 48 hodin před samotným doručením, nejméně však den před plánovaným doručení a po dohodě předem.

Objednávky vyřizujeme

 • v pracovní dny od 10 do 18 hodin, o svátcích a o víkendech doručujeme po předchozí domluvě

Objednávka musí obsahovat

 • druh zboží
 • termín dodání (datum a hodinu)
 • místo dodání: jméno, adresu a telefon příjemce
 • identifikační údaje objednavatele: jméno, adresu a telefon či e-mail objednatele

Dodavatel si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky. Objednávka je pro obě strany závazná je považována se za dokončenou uhrazením ceny za zboží a služby, případně poměrné části, kterou může stanovit dodavatel. Pokud nebyla objednávka on-line zaplacena, nebo nebylo jinak doručeno potvrzení o platbě, upozorňujeme Vás na zpětnou telefonickou nebo e-mailovou kontrolu platnosti objednávky, před jejím doručením. Objednávky bez uvedení e-mailu nebo telefonního čísla nebudou akceptovány.

5) Storno

Objednavatel, může objednávku stornovat minimálně 24 hod. před jejím doručením a to e-mailem nebo telefonicky. V případě stornování již zaplacené objednávky ze strany objednavatele dodavatel vrátí peníze objednavateli.

Za tuto transakaci si objednavatel strhne manipulační poplatek při stornování objednávky ve výši:

48 a více hodin před termínem doručení - 20% z celkové ceny, nejméně však 500,- Kč
24. 48 hodin před termínem doručení - 50% z celkové ceny, nejméně však 900,-Kč
Méně než 24 hodin před termínem doručení - 100% z celkové ceny

6) Dodávané zboží

Vzhledem k povaze sortimentu se může ve výjimečných případech vzhled skutečně dodaného zboží mírně lišit od fotografií na našich internetových stránkách, a to z důvodu sezónnosti některých druhů květin či z důvodu možného doručení zboží v zákazníkem určené době. Dodavatel je oprávněn v takovém případě nahrazovat jednotlivé květiny, případně i jiné dodávané předměty zbožím podobného vzhledu, stejného druhu a stejné nebo vyšší kvality tak, aby bylo dosaženo bezvadného vzhledu a co nejvyšší podobnosti. Dodavatel se však vždy snaží tyto odlišnosti eliminovat.

7) Možnosti platby

Po vyplnění objednávkového formuláře si můžete zvolit způsob platby, který je pro Vás nejvýhodnější.

 • On-line kartou

Bezpečnost použití Vaší platební karty umožňuje nejmodernější a nejbezpečnější systém plateb kartových asociací MasterCard a VISA, tzv. 3D Secure. Dodavatel nemá přístup k údajům o platební kartě. Údaje ze své platební karty (číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV/CVC) zadáváte přímo zpracovatelské bance. Tím je eliminována možnost zneužití vaší kreditní karty. Než uskutečníte platbu on-line, prosíme ověřte si vhodnost Vaší karty pro tento způsob platby ve Vaší bance.

Přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

 • Převodem na účet

Pouze po předchozí domluvě pro stálé a firemní zákazníky

Bankovní spojení:

Název firmy (konta):

La Florista s.r.o.
Raiffeisenbank a.s., Olbrachtova 9,
140 21 Praha 4, Česká republika

číslo účtu:

999969/5500

SWIFT:

RZBC CZ PP

IBAN:

CZ3955000000000000999969

VS:

číslo faktury (firmy), č. objednávky (jednotlivci)


V hotovosti v naší prodejně
Doklad o převodu zašlete prosím na e-mail dodavatele. V případě mezinárodního převodu peněz musí zákazník zaplatit i veškeré bankovní poplatky za tento převod (OUR). Pokud tak neučiní, velikost kytice bude o tuto částku zmenšena.

Hotově při doručení pouze výjimečně po předchozí domluvě s dodavatelem.

 • Fakturace (jen pro registrované firemní zákazníky)

Vystavení faktury s pozdějším datem splatnosti je umožňováno pouze dříve registrovaným firemním zákazníkům. K vystavení faktury je nutno vyplnit objednávku. Pokud se dodavatel a objednavatel nedohodnou jinak, je splatnost faktury za zboží a služby 14 dní od přijetí objednávky. Faktura je považována za uhrazenou dnem připsání hodnoty objednávky na účet dodavatele. Jak postupovat najdete zde. Při pravidelných objednávkách využíváte výhody dlouhodobé spolupráce.

8) Dodací podmínky

Běžné dodávky
Termín dodání se řídí objednávkou. Pokud není v objednávce uvedeno pozdější datum, doručíme květiny při obdržení objednávky:

Po Praze: v pracovních dnech:

 • do 15 hod ve stejný den
 • po 15 hod v následující pracovní den

Expresní dodávky
Objednávky vyřizujeme obvykle do tří hodin po jejich přijetí. V případě, že nebudeme schopni Vaši objednávku včas vyřídit, budete na tuto skutečnost ihned upozorněni.

Mimo Prahu v rámci České republiky:
Pouze v pracovní dny do 24 hodin po přijetí objednávky. Objednávky učiněné po 12:00 v den před pracovním volnem nebo ve dny pracovního volna budou vyřízeny první pracovní den po pracovním volnu.

Dodání
Příjemce podepisuje při převzetí květin a ostatního zboží předávací dokument, jehož podpisem příjemce prohlašuje, že souhlasí se vzhledem, kvalitou a množstvím dodaného zboží, zejména, jedná-li se o řezané květiny.

Dodavatel není odpovědný za zdržení dodávky zboží příjemci z důvodu chybné objednávky (např. chybné nebo neexistující jméno nebo adresu příjemce, udání špatného čísl kreditní karty atd.), nebo nepřítomností příjemce na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti příjemce může dodavatel zanechat zboží u náhradního příjemce (v případě doručení do firmy u kolegů, v případě doručení na privátní adresu u sousedů). Pokud tak neučiní, zanechá kytici na náhradním místě, které zvolí dle svého uvážení a bude příjemce informovat o umístění kytice. V případě, že nelze zanechat zásilku ani na náhradním místě podá dodavatel zprávu objednateli a zásilku se pokusí dodat v následující pracovní den po prvním pokusu o dodání. V takovém případě se objednatel zavazuje uhradit cenu za zpáteční cestu a druhý doručovací pokus. Pokud nedojde k převzetí zásilky příjemcem ani při druhém pokusu, považuje se zásilka za doručenou. V případě druhého neúspěšného pokusu o doručení zásilky je dodavatel oprávněn tuto zásilku znehodnotit. Dodavatel se zavazuje před znehodnocením zásilky informovat o této skutečnosti objednatele.

Dodavatel nenese odpovědnost za zdržení zásilek, způsobené stávkami, přírodními živly a dalšími událostmi, které nemůže jakkoliv ovlivnit.

9) Reklamace

Dodavatel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí k zajištění dodávky v požadované lhůtě a v perfektním stavu. Reklamovat kvalitu nebo množství zboží lze vzhledem k povaze sortimentu s rychlou zkázou pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má příjemce právo na výměnu zboží, slevu z ceny či zrušení smlouvy.

Reklamace přijímáme telefonicky, mailem či osobně na adrese společnosti.

10) Ochrana osobních údajů zde

Osobní údaje objednatele i příjemce jsou uchovávány v souladu se zákony České republiky a nebudou poskytnuty třetí osobě. Jsou použity pouze k vyřízení Vašich objednávek a zpracování v našich systémech. Pokud se registrujete v naší v internetové prodejně, dáváte souhlas k tomuto zpracování Vašich osobních údajů. Adresát není informován o odesílateli, pokud si to odesílatel výslovně nepřeje, což učiní svým vzkazem na přiloženém přání.

Objednavatel uskutečněním objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami.